ÄNDAMÅL

Bildad genom Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-08-24. Avkastningen får utdelas som bidrag till ensamstående kvinnor i Karlstad med svag ekonomisk ställning för rehabilitering eller för trivsel och trygghet i bostaden och som ej bekostas på annat sätt. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för trotjänarinnor i Karlstad
Organisationsnummer:873202-3349
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 851 671 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS