ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av en kommitté av fem personer som utses av skolstyrelsen. I kommittén skall ingå en skolledare från varje rektorsområde inom kommunens grundskola. Utdelningen skall användas företrädesvis för:- Studiebesök, studieresa, kulturell verksamhet, idrottstävling, fritidsverksamhet eller annat för elever gemensamt ändamål.- Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands.- Belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.- Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratandaeller berömvärd flit.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år. Vid utdelning från samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för grundskolan
Organisationsnummer:848000-9102
Adress:
  • Ystads Kommun
  • Kommunkansliet
  • 271 80 YSTAD
Telefonnummer:0411-57 71 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Utdelning skall användas till förmån för elever i kommunens grundskola företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt studieintresse- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott- belöning eller uppmuntran till’ elev, som nedlagt omfattande och gagnande arbete i elevråd eller annan föreningsverksamhet inom skolan- studiebesök, skolresa, friluftsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond för grundskolan
Organisationsnummer:802479-4540
Adress:
  • Kommunstyrelsen, Aneby kommun
  • Box 53
  • 578 22 Aneby
Telefonnummer:0380-46100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 762 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för elever i kommunens grundskolor företrädesvis för:* belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper, godkamratanda eller berömvärt flit* belöning till elev som ägnat arbete åt bild, musik eller annan kulturell verksamhet, gymnastik eller idrott inom grundskolan* stipendium för fortsatt utbildning* studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål* förvärv av läromedel eller annan för undervisningen angeläget material eller utrustning.Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.Vid disposition av samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond för grundskolan
Organisationsnummer:879500-7213
Adress:
  • Sala kommun
  • Box 304
  • 733 25 SALA
Telefonnummer:0224-55000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS