ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får efter beslut av socialnämnden användas för bostadsbidrag till behövande arbetarefamiljer inom förutvarande Skara stad.Bidragen skall utgå utöver vad som enligt lag skall utges i kommunalt och statligt bostadsbidrag eller annat bidrag. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för bostadsbidrag
Organisationsnummer:868401-1391
Adress:
  • Skara kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:421 253 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS