ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall efter beslut av Wadströmska Pensionsfondernas direktion utgå som pensioner till behövande i Norrköpings kommun.Avkastningen får dock inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.Av stiftelsens årliga avkastning skall minst 1/10 läggas till kapitalet.Vid utdelning från samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för behövande
Organisationsnummer:825003-3548
Adress:
  • Internbanken
  • 60181 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-150000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 894 454 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Ändamålet är att genom bidrag från tillgångarnas avkastning bistå behövande personer som på grund av sjukdom eller annan anledning är i behov av omvårdnad eller stöd inom Johannes församling i Stockholm. Samfondens avkastning skall användas för ändamål som icke tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond för Behövande
Organisationsnummer:802404-9226
Adress:
  • S:t Johannes församling
  • Frejgatan 31
  • 113 49 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50888650
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Till behövande inom Eskilstuna Fors och Eskilstuna Klosters kyrkliga samfällighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond för behövande
Organisationsnummer:818000-6242
Adress:
  • Eskilstuna Pastorat
  • Box 307
  • 631 04 ESKILSTUNA
Telefonnummer:016-17 07 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS