ÄNDAMÅL

Samfonden har till uppgift att främja kyrligt arbete bland barn och ungdom, särskilt med tanke på undervisning, vård och fostran. Vid beslut om ianspråktagande av avkastning skall hänsyn tagas till de ursprungliga donationernas bestämmeler i den utsträcknintg det är lämpligt. Fondens avkasting får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för barn- ungdomsverksamhet, Falu Kristine
Organisationsnummer:883202-6341
Adress:
  • Falu pastorat
  • Kristinegatan 11
  • 791 71 FALUN
Telefonnummer:023-70 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 530 612 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS