ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fondens disponibla avkastning skall, sedan tio procent lagts till kapitalet, användas till förmån för elever vid gymnasieskolan i kommunen, företrädesvis för: Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda,goda kunskaper i särskilt ämne eller berömvärd flit. Belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för gymnasieskolan i Ängelholm
Organisationsnummer:839401-0196
Adress:
  • Ängelholms Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 262 80 ÄNGELHOLM
Telefonnummer:0431-870 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS