ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, användas i överensstämmelse med beslut av klasskonferensen (inom barnmorskeutbildningen verksamma läkare och studierektor) till förmån för eleverna i barnmorskeutbildningen, exempelvis för – belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, – stipendium (ett eller flera) åt elev för studierna eller för studieresa inom- eller utomlands, – studiebesök, studieresa, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål. – förvärv av material eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond Barnmorskeutbildning (253)
Organisationsnummer:802005-6456
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7286400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:331 016 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS