ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas för tuberkulosvård och för vård av andra lungsjukdomar inom Uddevalla kommun. För samfonden gäller dessutom, att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel och att minst tio procent av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Vid dispositionen av avkastningen bör hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna i den utsträckning som finns lämplig.Kammarkollegiet har i beslut den 30 juli 2013 medgett att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond 4 (Uddevalla)
Organisationsnummer:858501-1532
Adress:
  • Uddevalla kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 451 81 Uddevalla
Telefonnummer:0522-696000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:131 839 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS