ÄNDAMÅL

[…] att vid disposition av samfonderna hänsyn skall tas till föreskrifterna för de i samfonderna ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig,[…] att årligen minst en tiondel av avkastningen från respektive samfond skall läggas till dess kapitalsamt att den disponibla avkastningen av samfonderna inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond (3) till behövande kvinnor
Organisationsnummer:818000-9907
Adress:
  • Eskilstuna Patorat
  • Box 307
  • 631 04 Eskilstuna
Telefonnummer:016-170700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS