ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas enligt beslut av kommunstyrelsen för belöning till arbetstagare med långvarig och trogen tjänst hos arbetsgivare inom Uddevalla kommun. För samfonden gäller dessutom, att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel och att minst tio procent av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Vid disposition av avkastningen bör hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna i den utsträckning som finns lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond 2 (Uddevalla)
Organisationsnummer:858501-1516
Adress:
  • Uddevalla kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 451 81 Uddevalla
Telefonnummer:0522-696000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:88 103 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS