ÄNDAMÅL

Att ge stöd åt behövande inom ov angivna användningsområden dock att hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna bör tas i den utsträckning, som finns lämplig. Minst en tiondel av fondernas årliga avkastning skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 2 – fond för behövande i Eksjö kommun- Edshult, Hult, Höreda, Mellbydelen
Organisationsnummer:802479-7402
Adress:
  • Eksjö kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 575 80 Eksjö
Telefonnummer:0381-36065
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:36 857 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS