ÄNDAMÅL

Utdelningen skall företrädesvis användas för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 1, Högstadiet
Organisationsnummer:802480-3408
Adress:
  • Sunne kommun
  • 1. Ekonomienheten, Kvarngatan 4
  • 686 80 SUNNE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:109 520 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS