ÄNDAMÅL

Till förmån för elever vid grundskolans låg- och mellanstadium i Säffle kommun. Den del av avkastningen som delas ut genom lärarkollegiernas försorg användas för a) belöning eller uppmuntran till elev som visat god kamratanda, god prestationer eller berömvärd flit. b) belöning till elev, som gjort goda insatser inom gymnastik, idrott, teckning, slöjd, musik, teater eller annan kulturell verksamhet, c) belöning till elev för annan verksamhet efter kollegiets särskilda beslut, d) trivselfrämjande åtgärder eller förvärv av material till förmån för elev(-er), då särskilda skäl anses föreligga. Den del av avkastningen som delas ut genom skolstyrelsens försorg användes företrädesvis för a) studiebesök, studieresor, fritidsverksamhet, lägerskola, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för grupp av elever gemensamt ändamål, b) annat ändamål för elever på grundskolans högstadium inom kommunen, varom skolstyrelsen särskilt beslutar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 1
Organisationsnummer:874400-6407
Adress:
  • Säffle kommun
  • 661 80 SÄFFLE
Telefonnummer:0533-681 000
E-post:kommun@saffle.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:63 080 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS