ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vården av barn och därvid särskilt stödja vetenskaplig forskning eller undervisning inom barnhälsovården och barnsjukvården ävensom stödja annat utvecklingsarbete till förmån för vården av barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samariten
Organisationsnummer:802006-7768
Adress:
  • Maria Lind
  • Järnlundsvägen 3
  • 120 60 Årsta
Telefonnummer:073-682 29 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS