ÄNDAMÅL

Kapitalet skall efter beslut av styrelsen i Stiftelsen för förvaltning av SAFs tillgångar användas till att lämna ekonomisk hjälp åt behövande lärare samt i ömmande fall även åt efterlevande till dessa. Vid beslut om utdelning ur stiftelsesamfonden skall lämplig hänsyn tagas till föreskrifterna för de i stiftelsesamfonden ingående donationerna. Där så föreskrivs har medlemmar i Lärarförbundet företräde framför andra sökanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SAF:s stiftelsesamfond för understöd
Organisationsnummer:802404-7659
Adress:
  • AB Rådstornet
  • Kungstensgatan 38
  • 113 59 stockholm
Telefonnummer:08-54566090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS