ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja forskning och utveckling samt på utbildnign inom områdena sjöräddning och sjösäkerhet med särskild inriktning på ungdomars vistelse på hav och sjöar. Stiftelsen får inte gynna vare sig fysiska eller juridiska personer genom utgifter som inte fyller stiftelsens ändamål eller genom att utge oproportionerligt höga ersättningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Safe Waters Foundation
Organisationsnummer:802477-3866
Adress:
  • Box 5025
  • 426 05 Västra Frölunda
Telefonnummer:077-5790090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 119 768 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS