ÄNDAMÅL

Skötsel och utvidgning av Salix-beståndet i Bergianska trädgården samt till vetenskapliga undersökningar och försök med Salix-former och andra kritiska växtsläkten. På det sätt, som denna trädgårds föreståndare finna lämpligast, varvid det är dem jämväl obetaget att med Vetenskapsakademiens goda minne lämna bidrag för salicologiska studier på liknande sätt vid andra botaniska Institutioner och trädgårdar såsom i Uppsala, Lund och Göteborg samt eventuellt belöna enskilda trädgårdsmästares och personers arbeten för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S J Enanders donation
Organisationsnummer:802408-1278
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS