ÄNDAMÅL

Att utbetala understöd på lägst 300 kronor åt ensamma mödrar eller familjer med barn med företräde för dem, som har klena eller sjuka barn, samt i andra hand åt medellösa, ålderstigna kvinnor i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S de C:s Minnesfond
Organisationsnummer:802008-1785
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7637308
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS