ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inom nuvarande Rydsgårds kommun förvärva fastighet att därå uppföra och förvalta fritids- och samlingslokaler samt opartiskt och på av stiftelsen fastställda villkor, ställa dessa lokaler till allmänhetens förfogande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rydsgårdshus
Organisationsnummer:848000-3014
Adress:
  • Skurups kommun
  • Kansliet
  • 274 80 Skurup
Telefonnummer:0411-536065
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS