ÄNDAMÅL

Avkastningen skall i första hand gå till bevarande av gravrätten för Ruth och Erik Karlsson. Om avkastningen räcker till mer än gravplatsens bevarande skall en enkel plantering finnas under sommaren och en vinterkrans lägges under vintern. Om donationsfonden skulle bliva en sådan storlek att den giver överskott som ej åtgår till ovan angivna ändamål är det önskan att detta tages till kyrkan eller kyrkogårdens förskönande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ruth och Erik Karlssons donationsfond
Organisationsnummer:849000-7955
Adress:
  • Nygatan 41
  • 311 31 Falkenberg
Telefonnummer:0346-37150
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:58 569 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS