ÄNDAMÅL

Att premiefondens ändamål är att belöna därav förtjänt grundskoleelev från Gävle, som fortsätter sin utbildning vid Gymnasiets i Gävle treåriga linje, att elev, som tilldelats detta premium, skall, vid obrutna och väl vitsordade studier vid Gymnasiets tekniska linje, bibehålla detsamma under tre år, att from 1979 skall hälften av den årliga avkastningen tillföras kapitalbehållningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ruth och CW Westlunds premiefond
Organisationsnummer:885000-8684
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:78 289 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS