ÄNDAMÅL

Avkastningen skall i första hand användas till hjälp åt ekonomiskt behövande mödrar, vilka vilja hava sitt barn hos sig och själva uppfostra det samt därtill äro lämpliga. Mödrar, som hava mer än ett barn utom äktenskapet, må icke ifrågakomma vid utdelning. Antingen må kontanta understöd om minst 50 kronor per månad utbetalas till sådana mödrar under tid de hava barnet hos sig eller också må bidrag lämnas till förening eller stiftelse med ändamål att bereda hem för mödrar som själva vilja uppfostra sina barn. Viss del av avkastningen må även, om barnavårdsbyrån eller, om denna skulle upphöra, barnavårdsnämnden, skulle finna lämpligt, användas till vård åt minderåriga sjuka eller svaga barn. Därvid må antingen kontant understöd utdelas eller ock bidrag lämnas till förening eller stiftelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rudolph och Maria Bergs Fond
Organisationsnummer:802008-4730
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS