ÄNDAMÅL

Utdelningen skall användas för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev som ägnat arbete åt kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning,- hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rudbecksskolans samfond
Organisationsnummer:875002-1597
Adress:
  • Örebro kommun
  • Box 300 50
  • 701 35 ÖREBRO
Telefonnummer:019-21 11 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 636 257 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS