ÄNDAMÅL

I kv. Trudvang, Djursholms stad, tilltänkt villabyggnad uppföres i enlighet med föreliggande ritningar av arkitekten Folke Zettervall och däri med ingenjören Gustaf Eriksson avtalade ändringar att jämte förefintligt lösöre utgöra kostnadsfri bostad för professorn i (nordisk) rättshistoria (rättsgenetik) under tjänsteår och såsom emeritus samt forskningsinstitut i ämnet med nämnde professor såsom prefekt för adepter, forskare och läkare med begagnade av den rättsvetenskapliga boksamlingen, som oavlåtligen skall kompletteras och icke får skingras, uti för ändamålet inredda tre eller fyra forskarrum. Av boets behållning, sedan ovannämnda villa uppförts, och vissa legat utgått skulle bildas en fond vars avkastning skulle användas till fastighetens underhåll m m samt för ”vidmakthållande och komplettering av forskningsbiblioteket”. Vidare skulle ur avkastningen utgå: bidrag till kostnader för arbetshjälp, publikationer och resor inom institutets forskningsområde att i nämnd ordning utgå i första hand till prefekten och därefter till forskare och lärare med företräde för forskare, utan avseende på stadium, knutna till Stockholms Högskola, börande skrifter, som sålunda tillkommit med stöd av fonden, ingå i en fortlöpande serie med benämning ”Skrifter, utgivna genom Stockholms rättsgenetiska institut”. Villafastigheten Trudvagnsv. 4 får utnyttjas för nordiskt institut för rättshistoria.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rättsgenetiska Institutet
Organisationsnummer:802403-1307
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS