ÄNDAMÅL

Stiftelsens RTP:s S:t Anna Stugor, tidigare Hellmarksgården, har till ändamål att förvalta de av stiftelsen ägda stugorna jämte de fastigheter och annan egendom som må bliva av RTP:s S:t Anna stugor förvärvade, samt att till rörelsehindrade och andra handikappade personer från i första hand Östergötland, i andra hand från landet i övrigt, upplåta stugor för rekreationsvistelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen RTP:s S:t Anna stugor
Organisationsnummer:825001-8705
Adress:
  • RTP
  • Gamla Övägen 23
  • 603 76 Norrköping
Telefonnummer:011-126507
E-post:tolvtagg@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:924 134 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS