ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att öka intresset bland privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter för världens rovdjur, naturen, trä och design samt att ge nämnda grupper goda förutsättningar att inhämta kunskaper om världens rovdjur, naturen, trä och design. För detta ändamål skall Stiftelsen utifrån lokaler i anslutning till Orsa Grönklitts Björnpark i Orsa kommun – vara en neutral mötesplats där olika intresseparter möts och ges möjlighet att informera allmänheten om världens rovdjur och verka som ett kreativt centrum inom trä- och designutveckling. -producera och förevisa utställningar om rovdjur, natur, trä och design -söka anslag för att bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ovan nämnda områden -förvalta dels de medel som influtit genom bland annat donationer av fysiska och juridiska personer och dels de medel som framtida donationer, gåvor, testamenten och liknande kan komma att tillfalla Stiftelsen. Stiftelsen äger dessutom rätt att köpa och sälja fast egendom om detta är förenligt med Stiftelsens ändamål. Om ekonomin tillåter kan Stiftelsen även, genom bidrag och delägarskap, stödja liknande verksamheter som den Stiftelsen bedriver. Stiftelsen skall ha ett nära samarbete med Orsa kommun och Orsa Grönklitt AB.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä
Organisationsnummer:802425-5211
Adress:
  • Grönklittsgruppen AB
  • Box 133
  • 794 22 ORSA
Telefonnummer:0250-462 72
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:313 477 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS