ÄNDAMÅL

Att inhämta, popularisera och på ett allsidigt sätt vidareförmedla forskningsrön och annan kunskap om de stora rovdjuren, deras livsbetingelser och förvaltningen av dem. Särskild vikt skall läggas vid relationerna mellan rovdjur och människor. Stiftelsen skall vara en oberoende och neutral avsändare av faktabaserad information om de stora rovdjuren Verksamheten skall drivas utifrån grundtanken att de stora rovdjuren skall existera i livskraftiga bestånd i landet. Att uppmuntra forskning och utbildning om den svenska faunan, främst vad gäller de stora rovdjuren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora
Organisationsnummer:802424-2227
Adress:
  • Vallmovägen 47
  • 827 51 JÄRVSÖ
Telefonnummer:0651-411 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 130 523 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS