ÄNDAMÅL

Den del av besparingsfondens avkastning, som tillkommer Västmanlands län, skall användas till länets fromma för allmännyttiga företag, som ej äro av beskaffenhet att böra eller kunna bekostas av allmänna medel, huvudsakligen till näringarnas förkovran samt för kulturella och humanitära syften. Besparingsfondens avkastning får icke användas till politisk propaganda, i allmänhet ej till företag, som ej komma en avsevärd del av länet till godo, samt ej till företags eller en inrättnings årskostnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rotehållarnes i Västmanland besparingsfond
Organisationsnummer:878002-3076
Adress:
  • Länsstyrelsen
  • 721 86 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-195000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS