ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande genom att bekosta läkarverksamhet bland fattiga och sjuka människor i den s.k. Tredje världen. Detta innebär att läkare ställer sig till förfogande för att oavlönade arbeta i u-länder. Stiftelsen svarar för kostnaderna i form av resor, traktamenten, utrustning m.m. samt kostnader för annonsförsäljning och annan verksamhet som är ägnad att tillföra stiftelsen medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rotarys Läkarbank
Organisationsnummer:846003-5150
Adress:
  • Bergmossevägen 8
  • 574 53 Holsbybrunn
Telefonnummer:727167482
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS