ÄNDAMÅL

Tjäna och verka för stöd till Ragnar Holmbergs familj- och släktändamål, bereda behövande familjemedlem en sorgfri och ekonomiskt trygg ålderdom men även att vid behov lämna bidrag eller eljest behövande familje- släktmedlems uppehälle eller barnensuppfostran.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Roslagens Aktiepool
Organisationsnummer:802017-1495
Adress:
  • Box 30055
  • 104 25 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7987205
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS