ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att efter det att minst 1/10 av fondens avkastning lagts till kapitalet, ska återstoden användas till bistånd åt mindre bemedlade, med företräde guldsmedsänkor, moder-och faderlösa barn samt ålderstigna eller bräckliga manspersoner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rönnowska Fonden för Välgörande Ändamål
Organisationsnummer:843001-4020
Adress:
  • Helsingborgs stad
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 Helsingborg
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:222 950 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS