ÄNDAMÅL

Att bidra till ökad förståelse för faktorer som påverkar uppkomst och förlopp av sjukdom, skador och andra tillstånd hos människor, samt för faktorer som påverkar resultat av behandling av och åtgärder mot dessa sjukdomar/skador/tillstånd. Speciellt avses betydelsen av samverkan mellan genetik och miljöfaktorer/livsstil tydliggöras. Detta sker genom att utveckla, använda och sprida nya metoder för analys, visualisering och kommunikation av betydelsen av ovan nämnda faktorer. Stiftelsens syfte skall uppnås genom att: Enskilt eller i samarbete med olika partners utveckla, använda och sprida metoder för att förutsäga och visualisera risk för uppkomst och förlopp av sjukdom/skada/tillstånd, samt resultat av behandling av och åtgärd mot sjukdom/skada/tillstånd. Äga, använda, skydda, upplåta på licens, försälja eller på annat sätt göra utvecklingsresultaten tillgängliga för största möjliga användning. Enskilt eller tillsammans med olika samarbetspartners använda utvecklingsresultaten för att via Internet och andra medier göra metoder och resultat från utvecklingsarbetet tillgänglia och begripliga för breda användargrupper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Riskminder
Organisationsnummer:802477-6109
Adress:
  • Lars Alfredsson
  • Hornsberg Strand 71, 4 tr
  • 112 16  STOCKHOLM
Telefonnummer:070-5614510
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS