ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med stiftelsens avkastning bestrida kostnader för renoveringsinsatser och kulturell verksamhet inom Riddarholmskyrkan och Hovstaten. Efter beslut av Statschefen kan i särskilda fall även stiftelsens kapital tas i anspråk för den verksamhet som stiftelsen skall stödja. Stiftelsens avkastning får inte bestrida kostnader som normalt åligger Riksmarskalkämbetet eller Hovstaten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Riddarholmskyrkans Visningskassa
Organisationsnummer:802480-8316
Adress:
  • Kungl. Slottet
  • 107 70 Stockholm
Telefonnummer:08-402 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS