ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja miljövård och stärka miljömedvetandet samt genom bidrag stödja ideella allmännyttiga föreningar och trossamfund i deras arbete att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande.Stiftelsen skall stödja miljövård och stärka miljömedvetandet,1. dels långsiktigt genom bidrag till forskning/utbildning, till informationsspridning bland allmänheten samt till projekt om ekologisk produktion och om alternativ energiproduktion och liknande ändamål samt2. dels genom bidarag till insatser vid miljökatastofer typ oljeutsläpp och liknande olyckor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rica City Hotels Miljöfond
Organisationsnummer:802411-4285
Adress:
  • H Wretling
  • Storgatan 54
  • 115 23 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-5697211
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS