ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att verka för allmänna samlingslokalers bevarande i Rågsved i syfte att i enlighet med folkets hus idén främja yttrande- och mötesfriheten, ett allsidigt föreningsliv, annan kulturell och ideell verksamhet samt fritids- och nöjesverksamhet i form av dans, teater och film mm. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att tillhandahålla, via Rågsveds Service och Evenemang AB, Rågsveds Folkets Hus Förening nödvändiga inventarier för bedrivande av dess verksamhet, att genom bidrag och understöd till nämnda förening stödja dess verksamhet och att, för det fall föreningen kommer på obestånd eller annan anledning skulle komma att upphöra, verka för bildandet av en ny förening med samma verksamhetsmål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rågsveds Fond för samlingslokalernas bevarande
Organisationsnummer:802404-9887
Adress:
  • Visdom
  • Västmannagatan 4
  • 111 24 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-2679983
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS