ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara- att främja grundforskning i reumatologi och utveckla effektiva medel för bekämpning och förekommande av reumatiska sjukdomar,- att stödja forskningsprojekt inom genetik och immunologi med inriktning på i första hand reumatoid artrit (RA) såväl nationellt som internationellt,- att äga och tillhandahålla avancerad teknisk och elektronisk utrustning samt resurser i övrigt och/eller- att genom opinionsbildning tillgodose ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Reuma Forskningsfond Margareta
Organisationsnummer:855100-9692
Adress:
  • Fredrik Vinge
  • Aschebergsgatan 13
  • 411 27 Göteborg
Telefonnummer:0721-460779
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 230 863 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS