ÄNDAMÅL

§ 2 Stiftelsens ändamålStiftelsens ändamål är att utveckla och stödja ett akademiskt utbildningsprogram i Norrtälje med inriktning på detaljhandel på nordisk nivå, samt stödja den forskning som kommer att bedrivas inom programmet. § 3 Fullgörande av stiftelsens ändamålStiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att, genom av stiftelsens styrelse årligen beslutade bidrag, medverka i finansieringen av den akademiska utbildning med inriktning på detaljhandel som skall byggas upp och utvecklas i Norrtälje av universitet/högskola. Detta kan ske genom att av kapital och avkastning ge bidrag till institutioner, forskargrupper, enskilda personer eller andra. Med avkastning avses även realiserad värdeökning på värdepapper. Styrelsen äger rätt att årligen pröva omfattningen och formerna för bidrag och annat stöd till utbildningen och forskningen. Styrelsen äger även rätt att för visst år avstå från att lämna bidrag, om det för styrelsen är uppenbart att den utbildning eller forskning som bedrivs inte möter skäliga krav på kvalitet, inriktning och omfattning.Vidare skall stiftelsen tillsammans med utbildningsansvarig vid Nordiska Detaljhandelshögskolan verka för att eventuell kompletterande finansiering bland annat genom sponsring, seminarier och uppdrag blir tillräcklig för att tillgodose utbildningens höga kvalitetskrav. Stiftelsen skall även verka för sitt ändamål bland annat genom att- delta i samråd med utbildningsansvarig vid Nordiska Detaljhandelshögskolan vid utformandet av kursplaner och kursinnehåll- marknadsföra Nordiska Detaljhandelshögskolans utbildningar bland branchens företag och organisationer- verka för att Nordiska Detaljhandeslshögskolans elever får tillgång till mentorer, handledare och praktikplatser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Retail Management
Organisationsnummer:802412-3021
Adress:
  • Svensk Handel
  • 103 29 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:114 663 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS