ÄNDAMÅL

Till erhållande af stipendieum, hvilket utgår med oafkortade årliga räntan af fondens sammanladga kapitalbehållning och åtnjutes under hela lärotiden vid högskolan, vare flitig och sedlig elev derstädes ovillkorligen berättigad, då han kan visa sig vara afkomling i rätt nedstigande led till mig, Desirée Sophie Schwartz född Sundblad, min och Remy Schwartz´ dotter Anna Maria Schwartz och vår fosterdotter Bertha Sophia Schwartz, äfvensom af här nedan uppräknade slägtingar, nemligen: Civilingeniören, f.d. eleven vid Kongl. Teknologiska institutet i Stockholm, Victor Schwartz; nuvarande komministern i Hanebo församling af erkestiftet Gustaf Albert Schwartz; nuvarande Docenten vid Upsala Kongl. universitet, Fil. Doktor Eugéne Schwartz; Civilingeniören Otto Fahnehjelm och hnas syster Fröken Sigrid Fahnehjelm. Äro på grund af slägtskap flere till stipendiet berättigade, antage Föreståndaren för högskolan en af dem till stipendiat; dock bör, vid för öfrigt lika förhållanden de sökande emellan i afseende på flit, uppförande och förmögenhetsomständigheter företräde lemnas i enlighet med deras börd i den ordning dde här förut uppräknats.Föreståndaren för högskolan, hos hvilken stipendiet alltid sökes, ege att, då elev, som på grund av näst föregående § är till erhållande av stipendium ovilkorligen berättigad, icke vid högskolan finnes, årligen utdela stipendiet till elev vid högskolan, som genom fallenhet för tekniska studier, flit och goda seder samt medellöshet gjort sig deraf förtjent.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Remy Schwartz stipendiefond
Organisationsnummer:802405-5652
Adress:
  • Kungliga Tekniska högskolan
  • Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
  • 100 44 Stockholm
Telefonnummer:08-790 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS