ÄNDAMÅL

Stipendiet utdelas vid läsårets avslutning till en eller tvenne lärjungar. Rektor äger att efter kollegiets hörande till stipendiat utse elev, som är obemedlad eller mindre bemedlad och som därjämte med hänsyn till uppförande, flit och ordning samt fallenhet för studier gjort sig därav förtjänt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rektor Nils Hammarkuists minnesfond
Organisationsnummer:802480-5965
Adress:
  • Mora kommun
  • 792 80 MORA
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 961 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS