ÄNDAMÅL

Räntan efter afdrag af förvaltningskostnaden skall utdelas i en eller trenne (3) årliga pensioner till i behöfvande omständigheter varande enkor efter adelsmän, utan afseende om de sjelfve äro af adlig börd, hörande de, som kunna räkna slägt med Major Carl Gustaf Rehnberg i första rummet hafva företrädesrätt samt i öfrigt de hvars männer varit i Svensk krigstjenst af högst kaptens grad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rehnbergska Fonden
Organisationsnummer:802002-7713
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS