ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna ekonomisk hjälp till donators faders, framlidne justitie borgmästaren F.M. Colliander, bröstarvingar bland annat för uppfostran och studier, med företräde för manliga avkomlingar med god begåvning och energi. Hjälp må undantagsvis lämnas även åt andra släktingar till endera av oss än de i § 1 omförmälda bröstarvingar med flere. Vid utdelning av hjälp skall Fondens styrelse, därest icke viktiga skäl för undantag föreligga, iakttaga nedan antecknade företrädesordning, nämligen: I. Våra bröstarvingar. Avliden bröstarvinges make el. maka kan även erhålla hjälp, så länge han/hon icke är omgift. II. Andra med god begåvning och energi utrustade manliga släktingar till mig, Ernst Colliander,vilka äro berättigade att bära namnet Colliander. III. Med god begåvning och energi utrustade andra släktingar till mig, Ernst Colliander. IV. Andra släktingar till endera av oss, vilka ålder el. sjukdom hava svårighet att försörja sig. V. Andra släktingar till endera av oss.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rådman Ernst Collianders Släktfond
Organisationsnummer:157209-2037
Adress:
  • Magnus Larsson
  • Björnvägen 1
  • 435 43 Pixbo
Telefonnummer:073-3977317
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:157 578 917 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS