ÄNDAMÅL

Att lämna bidrag under eller efter sjukvård till patient vid Röda Korsets sjukhus, som i anledning av sjukhusvistelsen eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möljighet att bekosta, till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka patienter med olika fysiska handikapp bedöms vara i behov av, samt till bestridande av kostnader för konvalecentvård och rekreation, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rödakorshemmets Samlingsfond för sjukvård
Organisationsnummer:802408-0536
Adress:
  • Svenska Röda Korset
  • Box 17563
  • 118 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4524600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS