ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall användas till inköp av något vetenskapligt, skönlitterärt eller annat lämpligt bokverk, vilket som premium skall tilldelas en karaktärsfast och i sina studier framgångsrik studerande vid högskolan. Hänsyn skall icke tagas till vederbörandes ekonomiska ställning.Utdelning av detta premium skall ske vart tredje år å tidpunkt som lärarrådet finner lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ragnar J:son Marks premiefond
Organisationsnummer:857501-3696
Adress:
  • Göteborgs universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:678 657 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS