ÄNDAMÅL

Fondens medel skall användas till inköp av något vetenskapligt, skönlitterärt eller annat lämpligt bokverk, vilket som premium skall tilldelas karaktärsfasta och i sina studier framgångsrika studerande vid universitetet. Hänsyn skall icke tagas till vederbörande studerandes ekonomiska ställning. Utdelning av detta premium skall ske varje år å tidpunkt som lärarrådet finner lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ragnar J:son Marks premiefond
Organisationsnummer:857501-3696
Adress:
  • Göteborgs universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:716 504 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS