ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall användas till inköp av något vetenskapligt, skönlitterärt eller annat lämpligt bokverk, vilket som premium skall tilldelas en karaktärsfast och i sina studier framgångsrik studerande vid högskolan. Hänsyn skall icke tagas till vederbörandes ekonomiska ställning.Från och med år 2000 skall det ankomma på fondens förvaltare att bestämma, i vilken utsträckning fondering av avkastningen av tilläggsbeloppets kapital skall ske. Därvid bör tillses att tilläggsbeloppets kapital fortsätter att växa, så att fondens framtid tryggas och fondens betydelse ökas.Från och med år 2000 må – om så med hänsyn till fondens ekonomi och övriga förhållanden anses lämpligt – viss del av fondens avkastning användas för något med fondens ursprungliga ändamål (utdelning av bokpremier) besläktat ändamål. Som exempel på dylikt åsyftat ändamål må nämnas: främjande av någon yngre forskares vetenskapliga arbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ragnar J:son Marks premiefond, tiiläggsfonden
Organisationsnummer:857501-3878
Adress:
  • Göteborgs universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-786 3052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:766 744 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS