ÄNDAMÅL

Stiftaren har den 9 kotober 1920 föreskrivit att … högst halfva räntan årligen utdelas […] till sådana högskolan gagnande ändamål, som ej kunna tillgodoses genom statsanslag. Villkoren för stipendiers erhållande, bestämmes af f.d. Professor Erik G:son Odelstierna.Den 15 oktober 1920 har Erik G:son Odelstierna angett följande villkor för stipendier erhållande:1:o Stipendiet kan utdelas endast till elev i Bergsfackskolans fjärde avdelning;2:o Det kan endast tilldelas elev, vilken som huvudämne studerar Järnets Metallurgi och som därtill av professorn i detta ämne – föreslås;3:o Stipendiet får lyftas i veckan före anträdandet av resan till den praktiska kursen.Kammarkollegiet har i beslut den 9 mars 2010 medgivit att stiftelsens föreskrifter får ändras på följande sätt:- första punkten i stiftelsens föreskrifter ändras till ”Ett eller högst två stipendier kan utdelas endast till elev vid programmet för materialdesign.”- andra och tredje punkten i stiftelsens föreskrifter får upphävas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Odelstiernas stipendiefond
Organisationsnummer:802405-5553
Adress:
  • KTH
  • Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS