ÄNDAMÅL

Stiftaren har den 9 kotober 1920 föreskrivit att … […] till sådana högskolan gagnande ändamål, som ej kunna tillgodoses genom statsanslag. Villkoren för stipendiers erhållande, bestämmes af f.d. Professor Erik G:son Odelstierna. Den 15 oktober 1920 har Erik G:son Odelstierna angett följande villkor för stipendier erhållande: 1:o Stipendiet kan utdelas endast till elev i Bergsfackskolans fjärde avdelning; 2:o Det kan endast tilldelas elev, vilken som huvudämne studerar Järnets Metallurgi och som därtill av professorn i detta ämne – föreslås; 3:o Stipendiet får lyftas i veckan före anträdandet av resan till den praktiska kursen. Kammarkollegiet har i beslut den 9 mars 2010 medgivit att stiftelsens föreskrifter får ändras på följande sätt: – första punkten i stiftelsens föreskrifter ändras till ”Ett eller högst två stipendier kan utdelas endast till elev vid programmet för materialdesign.” – andra och tredje punkten i stiftelsens föreskrifter får upphävas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Odelstiernas stipendiefond
Organisationsnummer:802405-5553
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS