ÄNDAMÅL

Hela donationssumman överföres till Smålands nations byggnadsfond för inrättande av ett stipendiebostadsrum i det planerade nya nationshuset. Förutsättningen för denna donation är att rummet får bära Professor och Fru C.O. Nyléns namn. Den årliga ränteavkastningen, beräknad efter lägst den räntesats, som av Uppsala Universitet tillämpas vid förvaltningen av stipendiefonder, ska användas för bestridande av hyreskostnader för stipendiebostadsrummet. Beträffande tillsättande av stipendiat och behörighet att söka och inneha stipendiet må gälla vad Smålands nation därom stadgar. Vid sökande av detta bostadsstipendium bör företräde givas åt ättling till donatorerna, då behövande och välförtjänt sådan sökande finnes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor och fru C.O. Nyléns stipendiefond
Organisationsnummer:802426-6564
Adress:
  • Smålands nation i Uppsala
  • Sankt Larsgatan 5
  • 753 11 UPPSALA
Telefonnummer:018-131854
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS