ÄNDAMÅL

1. Fondens syfte är att stödja genetisk forskning främst avseende studier med Drosophila. 2. Så länge K.G. Lüning är förmögen att bedriva vetenskaplig verksamhet äger han att ensam besluta ang. disponering av medlen. 3. Då Lüning varaktigt avslutat sin vetenskapliga verksamhet, skall utdelas resestipendium eller resestipendier till Drosophila forskare vid Stockholms universitet. Finns ej sådan forskare skall stipendiet utlysas vid övriga svenska universitet. Utdelande myndighet är biologisk/geovetenskapliga sektionsnämnden vid Stockholms universitet eller dess motsvarighet inom den biologiska ämnessfären.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor K G Lünings stipendiefond
Organisationsnummer:802404-9994
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Ekonomienheten
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS