ÄNDAMÅL

Den behållna avkastningen skall fördelas sålunda:Hälften skall tillfalla Österreichisches Gesellschaft für Architektur, Blutgasse 3/VI, Wien, att av detta sällskap utdelas som ett eller flera stipendier till arkitektstuderande eller ung arkitektför vistelse i Sverige för studier inom sitt fack.Den andra hälften skall tillfalla Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund (SIR) i Stockholm att av detta förbund utdelas som ett eller flera resestipendier till inredningsarkitekstuderande eller ung inredningsarkitekt för studier inom sitt fack.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Josef Franks Stipendiefond
Organisationsnummer:802405-0109
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:416 901 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS