ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bland ungdomar, företrädesvis från Göteborgs kommun, sprida kunskaper om goda kostvanor och vården av ett hem. Disponibel avkastning får användas för detta ändamål på följande sätt: 1. Bidrag till föreningar eller organisationer för anordnande av kurser, utställningar, föredrag, studieresor och liknande 2. Bidrag till enskild person för studier i enlighet med stiftelsens ändamål.

Ansökningar tas emot året runt, utdelning sker löpande efter beslut i styrelsen. Information om stiftelsen ges av Barbro Hedenström, Häljeröd 340, 442 91 Romelanda. E-post barbro.hedenstrom@outlook.com

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Praktiska Hushållsskolans donationsfonder
Organisationsnummer:857203-0255
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:1 januari — 31 december
Kontaktperson:Barbro Hedenström
Tillgångar:27 789 887 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: Ladda ner ansökan
GDPR: Ladda ner behandling av personuppgifter