ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att främja utbildning och utveckling inom det verkstadstekniska området, främst datorstödd produktionsteknik, genom att- tillskapa och vidmakthålla resurser – lokaler, utrustning och personal – för ändamålet- mot ersättning upplåta dessa resurser till intresserade utbildningsanordnare- verka för utveckling av läromedel resp fortbildning av lärare- verka för ökad insikt om betydelsen av fortbildning av företagspersonal- verka för samordning av insatser från utbildningsanordnare

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pilotverkstaden
Organisationsnummer:818000-9840
Adress:
  • Portgatan 3
  • 633 42 ESKILSTUNA
Telefonnummer:016-550 00 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 171 662 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS